Политика за поверителност

Защитата на личните данни в Интернет е от особено значение за електронните комуникации и търговия.

Ето защо за нас е от изключителна важност нашите клиенти да се чувстват защитени и спокойни за своята сигурност при действията си в глобалната мрежа. При събиране на информация в процеса на регистрация, съхраняването и последваща обработка ВАНЕСА.COM се придържа изцяло към текстовете на Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

ВАНЕСА.COM се задължава да не предоставя по никакъв начин личните данни на Клиента на трети лица. ВАНЕСА.COM се задължава да използва личните данни, които Клиента предоставя само за:

  1. Обработка на клиентската пръчка.
  2. Статистически цели.
  3. Администриране на магазина и подобряване на обслужването.

Потребител, с регистриран клиентски профил, може по всяко време да променя своите данни, както и да изисква изтриването им от нашата информационна система. За отстраняването им е необходимо да изпратите съобщение на vanesa.burgas@abv.bg, в което да изразите своето желание. Изтриването на данните ще бъде потвърдено от нас на същия e-mail, от който е изпратено искането.